Quản lý cài đặt đối tượng nâng cao

Bạn có thể tinh chỉnh thêm cài đặt đối tượng để đặt những nhóm người cụ thể hơn mà bạn muốn quảng cáo của mình tiếp cận. Tìm hiểu cách loại trừ các đối tượng không liên quan hoặc kết hợp các danh sách tiếp thị lại để tiếp cận đối tượng tùy chỉnh.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố