Thông tin chi tiết hơn về hiệu suất

Việc xem xét dữ liệu hiệu suất thường xuyên có thể giúp bạn hiểu tốt hơn các thành phần khác nhau của chiến dịch và cách các thành phần này ảnh hưởng đến thành công tổng thể của bạn. Nhận thông tin trên các báo cáo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản của bạn và giúp bạn cải thiện hiệu suất quảng cáo của mình.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố