Tiếp cận các nhóm nhân khẩu học

Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học có thể giúp bạn tiếp cận hoặc loại trừ những người ở độ tuổi hoặc giới tính cụ thể. Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học để tiếp cận khách hàng mà bạn nghĩ là quan tâm hơn đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình hay ngăn các nhóm thấy quảng cáo của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố