Nå ut til demografiske grupper

Med demografisk målretting kan du enten nå frem til eller ekskludere personer basert på aldersgruppe eller kjønn. Finn ut hvordan du kan bruke demografisk målretting for å nå frem til kunder som sannsynligvis vil være interessert i produktene eller tjenestene dine, eller forhindre at bestemte grupper ser annonsene dine.