Ефективно използване на ремаркетинга

Когато настройвате кампанията си за ремаркетинг, вземете предвид фирмените си цели и типовете клиенти, до които искате да достигнете. Независимо дали се опитвате да ангажирате отново посетители, които са напуснали сайта Ви, или да увеличите продажбите си сред съществуващите клиенти, получете съвети за създаване на кампания за ремаркетинг, която отговаря на целите Ви.

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си