ปรับปรุงราคาเสนอของคุณ

ไม่ว่าคุณต้องการใช้การเสนอราคาด้วยตนเองเพื่อเลือกการเสนอราคาของคุณเองหรือการเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อให้ระบบ Google Ads ตั้งค่าการเสนอราคาให้ คุณจะต้องเรียนรู้วิธีปรับแต่งและปรับปรุงการเสนอราคาระดับคีย์เวิร์ดเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาแสดงต่อลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว