Подобряване на офертите Ви

Независимо дали предпочитате да използвате ръчното офериране, за да избирате собствените си оферти, или автоматичното, за да позволите на системата на Google Ads да ги задава вместо Вас, научете как да коригирате и подобрявате офертите си на ниво ключова дума, за да гарантирате, че рекламите Ви се показват пред подходящите клиенти.

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си