Chọn số tiền giá thầu của bạn

Với AdWords, bạn có thể kiểm soát chi tiêu của mình. Chọn số tiền giá thầu – số tiền tối đa bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn – mà bạn cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật giá thầu của mình bất cứ lúc nào.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố