Tạo các thay đổi tự động

Thực hiện các thay đổi trong tài khoản của bạn tự động, dựa trên cài đặt và điều kiện bạn chọn. Các quy tắc tự động cho phép bạn thay đổi trạng thái quảng cáo, ngân sách, giá thầu của mình, v.v... Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng quy tắc tự động để tiết kiệm thời gian, bằng cách cắt giảm nhu cầu theo dõi chiến dịch và thực hiện thay đổi thường xuyên, thủ công.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố