Điều chỉnh cài đặt chiến dịch

Mỗi chiến dịch quảng cáo có các cài đặt và ngân sách riêng xác định vị trí và thời điểm quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện. Tìm hiểu cách theo dõi và điều chỉnh các cài đặt này, bao gồm việc tạm dừng và tiếp tục chiến dịch của bạn, lập lịch ngày bắt đầu và ngày kết thúc chiến dịch và điều chỉnh số tiền bạn muốn chi tiêu.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố