Hủy hoặc kích hoạt lại tài khoản của bạn

Bạn có thể hủy tài khoản Google Ads của mình bất kỳ lúc nào, nhưng bạn vẫn cần phải thanh toán cho bất kỳ chi phí được tích luỹ nào trong tài khoản của mình. Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bất cứ lúc nào và chi tiết tài khoản của bạn sẽ vẫn giữ nguyên. Có được chi tiết và hướng dẫn về việc hủy hoặc kích hoạt lại tài khoản.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15238440131723357216
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067