Hủy hoặc kích hoạt lại tài khoản của bạn

Bạn có thể hủy tài khoản Google Ads của mình bất kỳ lúc nào, nhưng bạn vẫn cần phải thanh toán cho bất kỳ chi phí được tích luỹ nào trong tài khoản của mình. Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bất cứ lúc nào và chi tiết tài khoản của bạn sẽ vẫn giữ nguyên. Có được chi tiết và hướng dẫn về việc hủy hoặc kích hoạt lại tài khoản.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false
false