ยกเลิกหรือเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

คุณยกเลิกบัญชี Google Ads ได้ทุกเมื่อแต่ยังคงต้องชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บกับบัญชีดังกล่าว คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งได้เสมอโดยที่รายละเอียดบัญชีจะยังคงอยู่ ดูรายละเอียดและวิธีการเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว