ยกเลิกหรือเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

คุณยกเลิกบัญชี Google Ads ได้ทุกเมื่อแต่ยังคงต้องชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บกับบัญชีดังกล่าว คุณเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งได้เสมอโดยที่รายละเอียดบัญชีจะยังคงอยู่ ดูรายละเอียดและวิธีการเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
12315555848371643593
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067