Avsluta eller återaktivera ditt konto

Du kan när som helst avsluta ditt Google Ads-konto, men du måste ändå betala för eventuella upplupna kostnader i ditt konto. Du kan också återaktivera ditt konto när du vill. Dina kontouppgifter finns fortfarande kvar. Ta del av information och anvisningar om hur du avslutar och återaktiverar ett konto.