Zrušenie alebo opätovná aktivácia účtu

Svoj účet Google Ads môžete zrušiť kedykoľvek, ale aj napriek tomu budete musieť uhradiť všetky náklady nahromadené vo vašom účte. Účet môžete kedykoľvek opätovne aktivovať – podrobnosti o ňom ostanú zachované. Získajte informácie a pokyny týkajúce sa zrušenia alebo opätovného aktivovania účtu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory