Quản lý cài đặt toàn bộ tài khoản

Cài đặt tài khoản AdWords của bạn ảnh hưởng đến ngôn ngữ hoặc định dạng số mà bạn sẽ xem trong tài khoản của mình. Bạn cũng có các cài đặt tài khoản riêng ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm của Google. Có được chi tiết về việc bạn có thể chỉnh sửa cài đặt nào và cách thực hiện thay đổi.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false