Upravljanje postavkama cijelog računa

Postavke AdWords računa utječu na jezik ili format brojeva koje ćete vidjeti u računu. Postoje i zasebne postavke računa koje utječu na sve vaše Google proizvode. Saznajte pojedinosti o postavkama koje se mogu urediti i kako unijeti izmjene.