Vergiler

Hesabınızın bulunduğu yere bağlı olarak, Katma Değer Vergisine veya başka vergilere tabi olabilirsiniz. Ülkenizdeki geçerli uygulamayı açıklayacağız.