Porezi

Moguće je da ste porezni obveznik ili ste u sustavu poreza na dodanu vrijednost, ovisno o lokaciji vašeg računa. Objasnit ćemo vam što se primjenjuje u vašoj zemlji.