Mga Buwis

Maaari kang patawan ng mga Buwis o Value Added Tax, depende sa lokasyon ng iyong account. Ipapaliwanag namin kung ano ang nalalapat sa iyong bansa.

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu