Daně

V závislosti na tom, kde je váš účet veden, se na vás může vztahovat daň z přidané hodnoty či jiné daně. Vysvětlíme vám, jaká pravidla platí ve vaší zemi.