Propojení cílů s údaji

Chcete-li využívat službu AdWords účinně, je důležité vědět, jaké jsou vaše obchodní cíle a které údaje je nutné pro dosažení těchto cílů znát. Ukážeme vám metriky, které potřebujete, chcete-li se zaměřit na stanovené cíle. Naučte se, jak měřit, zda za peníze investované do AdWords získáváte odpovídající hodnotu.

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory