Свързване на целите Ви с данни

За да използвате AdWords ефективно, е важно да разберете бизнес целите, които се опитвате да постигнете, и данните, които са най-уместни за тях. Ще Ви покажем показателите, върху които трябва да се съсредоточите за поставените от Вас цели, както и как да измерите дали получавате изгодна възвръщаемост за парите, които инвестирате в AdWords.