เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณเลือกแสดงโฆษณาของคุณต่อผู้คนบางกลุ่มได้ คุณเข้าถึงผู้ใช้ที่คุณคิดว่ามีโอกาสเป็นลูกค้าได้ โดยพิจารณาจากความสนใจ ข้อมูลประชากรของพวกเขา หรือดูว่าพวกเขาเคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณมาก่อนหรือไม่

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว