Đăng nhập hoặc chia sẻ quyền truy cập

Tài khoản Google cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hầu hết các sản phẩm của Google, bao gồm cả AdWords, do đó điều quan trọng là biết cách quản lý quyền truy cập vào tài khoản. Hãy nhận hướng dẫn từng bước để đăng nhập vào tài khoản của bạn, chia sẻ quyền truy cập tài khoản và khắc phục bất kỳ vấn đề nào với việc đăng nhập tài khoản.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false