Maramihan o malalaking account

Alamin ang tungkol sa mga tool sa pagtitipid ng oras upang pamahalaan ang malalaking account o maraming account nang sabay-sabay. Gumamit ng AdWords manager account upang pamahalaan ang mga campaign sa lahat ng iyong mga AdWords account. Magtrabaho nang mas mahusay gamit ang mga tool na tulad ng AdWords API at AdWords Editor, at tuklasin ang ibang kapaki-pakinabang na mga mapagkukunan.

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu