Automatyczne i ręczne płatności

Ustawienie płatności automatycznych pozwala płacić za reklamy automatycznie po naliczeniu należności. Ustawienie płatności ręcznych, dostępne tylko w wybranych krajach, pozwala płacić za reklamy przed rozpoczęciem ich emisji. Zobacz szczegółowe informacje o płatnościach przy obu ustawieniach.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem