งานเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินพื้นฐาน

แท็บการเรียกเก็บเงินของบัญชี AdWords เป็นจุดจัดการการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินและการชำระค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของคุณ เรียนรู้วิธีรับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จ ทำการชำระเงิน อัปเดตข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ

สำหรับวงเงินเครดิต (การตั้งค่าการชำระเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือน)