Τρόποι και ρυθμίσεις πληρωμής

Κατά τη ρύθμιση των στοιχείων χρέωσής σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη δύο βασικές παραμέτρους: πότε πληρώνετε και με τι πληρώνετε. Ενημερωθείτε σχετικά με τις επιλογές που διατίθενται στο Google Ads.