Проследяване на продажбите и други реализации

Проследяването на реализациите Ви помага да проследявате важните действия на клиентите си, като например онлайн покупките и обажданията до фирмата Ви от мобилен телефон. Научете как да настроите тази функция и да преглеждате отчетите за тези и други важни части от кампанията Ви.