Kľúčové slová

Kľúčové slová sú frázy, ktoré vám pomáhajú určiť, kedy a kde sa môže zobrazovať vaša reklama. Sú prispôsobené výrazom, ktoré ľudia vyhľadávajú alebo webovému obsahu, ktorý prezerajú. Výber kľúčových slov, ktoré úzko súvisia s vašimi reklamami, vám umožní osloviť zákazníkov, ktorí hľadajú práve to, čo ponúka vaša spoločnosť.

Výber kľúčových slov