Ngân sách và giá thầu

Ngân sách Google Ads giúp bạn kiểm soát chi phí quảng cáo và giá thầu giúp xác định vị trí và thời điểm quảng cáo hiển thị. Tìm hiểu cách quản lý ngân sách hàng ngày và các tùy chọn giá thầu mà bạn có thể sử dụng để tối đa hóa lợi tức đầu tư của mình.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5243391021592183037
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067