הצג מידע, קישורים, או אפליקציות נוספות

העסק שלך יכול להציע הרבה יותר מאשר כותרת אחת ללחיצה. הוסף מידע מתחת לטקסט של המודעה שלך באמצעות תוספים אלה למודעה. השתמש בהסברים כדי לקדם מידע חשוב על העסק שלך, בקישורי sitelink כדי לקשר לדפים מסוימים באתר שלך, או בתוסף לאפליקציה כדי לעודד הורדות של אפליקציות.

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה