Zobrazení dalších informací, odkazů nebo aplikací

Vaše podnikání si zaslouží víc, než jen jeden nadpis s možností kliknutí. Rozšíření reklamy vám dají možnost doplnit pod text reklamy další informace. Prostřednictvím poznámek můžete zákazníkům sdělit potenciálně hodnotné informace, pomocí odkazů na podstránky je můžete nasměrovat na konkrétní stránky webu a rozšíření o aplikaci může podpořit její stahování.

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory