Izrada oglasa i kampanja

Saznajte više o sastavnicama Google Ads računa: kampanjama, grupama oglasa i oglasa. Saznajte kako postaviti kampanju koja zadovoljava vaše poslovne ciljeve i kako se grupe oglasa upotrebljavaju za organiziranje oglasa. Odaberite različite vrste oglasa za privlačenje pravih korisnika.

Postavljanje nove kampanje