Khái niệm cơ bản về Google Ads

Hãy chuẩn bị sẵn sàng và tham gia ngay! Chúng tôi sẽ trình bày các khái niệm cơ bản để giúp bạn hiểu cách Google Ads hoạt động và bắt đầu quảng cáo. Hãy tìm hiểu cách thiết lập tài khoản Google Ads, điều hướng các tính năng chính và khởi chạy chiến dịch đầu tiên của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false