За кредитна линия (настройка за плащане чрез месечно фактуриране)

Месечното фактуриране представлява настройка за плащане, при която Google Ви предоставя кредитна линия и получавате месечна фактура, която плащате с чек или банков превод. Тази настройка обикновено се използва от големи рекламодатели и фирми. Научете как да кандидатствате за месечно фактуриране и да използвате кредитна линия.

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си