Thời gian thanh toán

Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn có thể thanh toán sau khi quảng cáo của mình hiển thị (thanh toán tự động) hoặc trước khi quảng cáo của mình hiển thị (thanh toán thủ công). Một số doanh nghiệp cũng đủ điều kiện để lập hóa đơn hàng tháng. So sánh các tùy chọn thanh toán và tìm hiểu phương thức nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố