Thêm thông tin khác vào quảng cáo của bạn

Cung cấp cho khách hàng tiềm năng nhiều lý do hơn để nhấp vào quảng cáo của bạn bằng cách thêm thông tin hữu ích về doanh nghiệp của bạn ngay bên dưới văn bản quảng cáo. Bao gồm số điện thoại, địa chỉ, liên kết bổ sung, đánh giá của khách hàng và nhiều thông tin khác để giúp khách hàng có được đúng thông tin họ đang tìm kiếm.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố