Bài đánh giá, thông tin xã hội và chi tiết bổ sung về trang web

Tìm hiểu cách thu hút khách hàng mới bằng xếp hạng, bài đánh giá và thông tin bổ sung về trang web trên quảng cáo của bạn. Xếp hạng người bán cho thấy khách hàng đánh giá bạn như thế nào. Tiện ích đánh giá cho phép bạn làm nổi bật các bài đánh giá từ nhà xuất bản của bên thứ ba. Trích đoạn nội dung có cấu trúc động chia sẻ thêm thông tin về trang web của bạn, làm nổi bật chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố