Реклами и одобрение

Изпробвайте различни рекламни текстове, за да видите кой привлича най-много клиенти и да научите как да подобрите рекламите си чрез функции като разширения на рекламите. Ако се натъкнете на проблеми с рекламите си, научете как да разберете дали се показват и как да разрешите проблеми с одобрението.

Коригиране на реклами и рекламни групи

Добавяне на още информация към рекламата Ви

Динамично генериране на текстови реклами