Mag-set up ng Google Ads account

Kapag handa ka nang magsimula sa Google Ads, sundin ang mga hakbang na nakabalangkas sa mga artikulong ito para gawin ang iyong Google Ads account. Sa loob lang ng ilang minuto, makakapag-set up ka na sa ads.google.com.

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu