Всички термини в AdWords

Прегледайте терминологичния речник на AdWords, за да намерите определения за много от нашите функции и понятия в рекламирането.