Google Ads un Display & Video 360 pieeja attiecībā uz konfidencialitātes smilškasti

Google Ads un Display & Video 360 komandas reklāmu konfidencialitātes jomā piemēro trīs principu pieeju, pievēršoties 3 tālāk norādītajiem pamatprincipiem.

  1. Pirmās puses dati un infrastruktūra
  2. Google MI
  3. Jaunas konfidencialitāti aizsargājošas tehnoloģijas, piemēram, tās, kas veido konfidencialitātes smilškasti

Google reklāmu komandas, tāpat kā citi reklāmu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, veic rūpīgu konfidencialitātes smilškastes tehnoloģiju, kā arī citu konfidencialitāti aizsargājošu signālu un inovāciju testēšanu. Šis testēšanas process turpināsies, līdz Chrome pārtrauks trešo pušu sīkfailu lietošanu, kas plānota 2025. gada sākumā, kā arī pēc šīs pārtraukšanas. Google reklāmu komandas kopā ar citiem reklāmu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem visa procesa laikā sniedz Chrome un Android atsauksmes, un, konsultējoties ar Apvienotās Karalistes Konkurences un tirgus uzraudzības iestādi, mēs sniegsim atbilstošu ieskatu arī plašākajai ekosistēmai.

Svarīgi atzīmēt, ka mūsu reklāmu produktos konfidencialitātes smilškastes signāli tiks izmantoti kopā ar citiem signāliem un risinājumiem, lai nodrošinātu mūsu produktu efektīvu darbību vidē, kurā vairs netiek izmantoti trešo pušu sīkfaili. Tādēļ dažos mūsu testos (piemēram, mūsu 2023. gada sākumā veiktajā interešu reklāmu testā) konfidencialitātes smilškastes tehnoloģijas ir apvienotas ar citām aktuālām un konfidencialitāti aizsargājošām tehnoloģijām.

Lai gan konfidencialitātes smilškastes pamatā ir vieni un tie paši konfidencialitātes saglabāšanas principi gan tīmeklim, gan sistēmai Android, šīm iniciatīvām ir neatkarīgs laika grafiks un testēšanas process, jo abām ekosistēmām tiek izmantotas būtiski atšķirīgas tehnoloģijas. Pagaidām šis saturs attiecas tikai uz tīmekļa iniciatīvu.

Google Ads un Display & Video 360 testē 3 tālāk norādītās konfidencialitātes smilškastes saskarņu API.

  1. Topics API
  2. Protected Audience API (iepriekšējais nosaukums — FLEDGE)
  3. Attiecinājuma pārskatu API

Uzziniet vairāk par Google Ads un Display & Video 360 pieeju attiecībā uz mūsu produktu testēšanu, tostarp par integrāciju ar konfidencialitātes smilškastes saskarnēm API.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
6746729793296686169
true
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
true
73067