Từ khóa

Từ khóa là cụm từ mà bạn chọn để xác định thời điểm và vị trí quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Chúng được đối sánh với các cụm từ mà mọi người tìm kiếm hoặc nội dung web mà họ xem. Việc lựa chọn những từ khóa có liên quan chặt chẽ đến quảng cáo của bạn có thể giúp bạn tiếp cận những khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cung cấp.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
391932581176765177
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067