Λέξεις-κλειδιά

Οι λέξεις-κλειδιά είναι φράσεις τις οποίες επιλέγετε, για να καθορίσετε πότε και πού μπορεί να εμφανιστεί η διαφήμισή σας. Αντιστοιχίζονται με όρους για τους οποίους πραγματοποιούν αναζήτηση οι χρήστες ή με περιεχόμενο παγκόσμιου ιστού που προβάλλουν. Η επιλογή λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται στενά με τις διαφημίσεις σας μπορεί να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε πελάτες που αναζητούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας.

Αρνητικές λέξεις-κλειδιά

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
3772322652777386097
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true