Έκδοση 1.3 του Google Ads Editor

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νέες λειτουργίες και τις ενημερώσεις της έκδοσης 1.3 του Google Ads Editor που κυκλοφόρησε στις 9 Απριλίου 2020.Κατεβάστε την πλέον πρόσφατη έκδοση του Google Ads Editor.

Νέες λειτουργίες

Δείκτης βελτιστοποίησης

Όταν επιλέγετε πολλές καμπάνιες ή λογαριασμούς στο πλέγμα και στο πλαίσιο επεξεργασίας, το Google Ads Editor θα εμφανίζει έναν συνδυαστικό δείκτη, γνωστό ως δείκτη βελτιστοποίησης, στο πλαίσιο επεξεργασίας δίπλα στο αναγνωριστικό πελάτη. Μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένες καμπάνιες, για να δείτε τον μεμονωμένο δείκτη βελτιστοποίησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον δείκτη βελτιστοποίησης

Απόκρυψη ενοτήτων που δεν ισχύουν για την επιλογή στον πίνακα επεξεργασίας

Στον πίνακα επεξεργασίας, το Editor θα αποκρύπτει πλέον ενότητες που δεν ισχύουν για την τρέχουσα επιλογή. Για παράδειγμα, η ενότητα Ρυθμίσεις εφαρμογής στην προβολή Καμπάνιες θα αποκρύπτεται, αν η επιλογή δεν συμπεριλαμβάνει καμπάνιες εφαρμογών. Οι Ρυθμίσεις βίντεο θα αποκρύπτονται, αν η επιλογή δεν συμπεριλαμβάνει καμπάνιες εφαρμογών. Αυτή η αλλαγή κάνει πιο εύκολη την πλοήγηση στον πίνακα και μειώνει την ανάγκη κύλισης.

Άνοιγμα πλαισίου επεξεργασίας σε νέο παράθυρο

Ο πίνακας επεξεργασίας μπορεί να ανοίξει πλέον ως ξεχωριστό αναδυόμενο παράθυρο, γνωστό ως Επεξεργασία επιλεγμένων καμπανιών. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου και να το τοποθετήσετε όπως θέλετε. Θα μπορείτε να βλέπετε περισσότερες στήλες ταυτόχρονα σε αυτό το ξεχωριστό παράθυρο.

Προσθήκη λογαριασμών, καμπανιών και ομάδων διαφημίσεων στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμού

Μπορείτε πλέον να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο σύνολο λογαριασμών, καμπανιών ή ομάδων διαφημίσεων στον πίνακα ιεραρχημένης προβολής λογαριασμού.

  1. Μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμοί, Καμπάνιες ή Ομάδες διαφημίσεων και επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα σε μία ή περισσότερες σειρές στον κύριο πίνακα δεδομένων.
  2. Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επιλεγμένες σειρές και επιλέξτε Αντιγραφή επιλογής στην ιεραρχημένη προβολή.
  3. Θα εμφανίζονται πλέον τα στοιχεία από αυτές τις σειρές μαζί με τις γονικές καμπάνιες/ομάδες διαφημίσεων στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμού.

Παρομοίως, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε σειρά στο πλέγμα (σε οποιαδήποτε προβολή) και η ιεραρχημένη προβολή λογαριασμού θα μεταβεί στο γονικό στοιχείο αυτής της σειράς.

Μετάβαση στο πρώτο σφάλμα, στην πρώτη προειδοποίηση και στις πρώτες πληροφορίες

Μπορείτε πλέον να κάνετε κλικ στα εικονίδια στο τμήμα σύνοψης του πίνακα σφάλματος στο κάτω μέρος. Αν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά τα εικονίδια, θα μεταβείτε στο πρώτο σφάλμα, στην πρώτη προειδοποίηση ή στις πρώτες πληροφορίες, ανάλογα με το εικονίδιο στο οποίο κάνατε κλικ. Αυτά τα εικονίδια λειτουργούν παρόμοια με τις καρτέλες στον πίνακα επεξεργασίας.

Καταργήθηκε

Κατάργηση υποστήριξης για τις καθολικές καμπάνιες εφαρμογών παλαιού τύπου

Οι καθολικές καμπάνιες εφαρμογών παλαιού τύπου έχουν μετεγκατασταθεί. Έχει καταργηθεί η υποστήριξη των καθολικών καμπανιών εφαρμογών για την έκδοση 1.3 του Google Ads Editor. Δεν μπορείτε πλέον να καταργείτε πεδία δημιουργικού, εικόνας και βίντεο στην προβολή καμπανιών.

Ενημερώθηκε

Διαφημίσεις καρουζέλ Discovery

Οι διαφημίσεις καρουζέλ Discovery υποστηρίζονται πλέον πλήρως στο Google Ads Editor.

Κοινόχρηστοι προϋπολογισμοί

Οι κοινόχρηστοι προϋπολογισμοί υποστηρίζονται πλέον πλήρως στο Google Ads Editor. Μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να κάνετε εναλλαγή καμπανιών από έναν κοινόχρηστο προϋπολογισμό σε έναν άλλο.

Πεδία παρότρυνσης για δράση για διαφημίσεις bumper και διαφημίσεις χωρίς δυνατότητα παράβλεψης

Θα μπορείτε πλέον να βρίσκετε πεδία για παροτρύνσεις για δράση και επικεφαλίδες σε διαφημίσεις βίντεο bumper και σε διαφημίσεις βίντεο χωρίς δυνατότητα παράβλεψης.

Πεδία HTML5 σε διαφημίσεις εγκατάστασης εφαρμογής

Το Google Ads Editor υποστηρίζει πλέον πεδία HTML5 στις διαφημίσεις εγκατάστασης εφαρμογής. Προηγουμένως, έπρεπε να ανεβάσετε αυτόν τον τύπο στοιχείου μη αυτόματα στη διεπαφή. Η μεταφόρτωση αρχείων HTML5 είναι πλέον πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική.

Οι νέες καμπάνιες δικτύου προβολής και οι Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής θα έχουν ως προεπιλογή το CPA-στόχο με την υποβολή προσφορά να έχει οριστεί σε πληρωμή για μετατροπές.

Αν ο λογαριασμός σας έχει ρυθμιστεί για παρακολούθηση μετατροπών, η υποβολή προσφορών για τις νέες καμπάνιες δικτύου προβολής ή τις Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής θα οριστεί αυτόματα σε CPA-στόχο με την επιλογή πληρωμή για μετατροπές. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη στρατηγική προσφοράς αργότερα.

Αν ο λογαριασμός σας δεν έχει ρύθμιση παρακολούθησης μετατροπών ή δεν είναι κατάλληλος για το CPA-στόχο, οι νέες καμπάνιες δικτύου προβολής θα ορίζονται από προεπιλογή σε μη αυτόματο CPC.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας