Edytor Google Ads w wersji 1.2

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach Edytora Google Ads w wersji 1.2 z października 2019 r.Pobierz najnowszą wersję Edytora Google Ads

Nowe funkcje

Ukrywanie powtarzających się pustych pól w panelu edycji

Niektóre elementy mają dużą liczbę podobnych pól, z których tylko kilka jest wypełnionych. W Edytorze przez cały czas wyświetlały się wszystkie pola, przez co panel edycji był bardzo wysoki, a przejście do innego pola wymagało dużo przewijania.

Teraz Edytor automatycznie ukrywa puste pola lub zestawy powiązanych pól po każdej zmianie. Kliknij strzałkę na dole, by wyświetlić dodatkowe pola.

Dodawanie lub usuwanie składni etykiet za pomocą importu pliku CSV

Aby zaktualizować etykiety elementu przez zaimportowanie pliku CSV lub za pomocą narzędzia „Wprowadź wiele zmian”, trzeba było określić pełny zestaw etykiet.

Teraz możesz dodawać i usuwać etykiety, zachowując przy tym wszystkie etykiety istniejące:

  1. Dodaj znak „+” przed nazwami etykiet, aby zachować istniejące.
  2. Dodaj znak „-” przed etykietą, aby ją usunąć, zachowując pozostałe etykiety.

Nazwy obrazów

W Google Ads obrazy mogą opcjonalnie mieć skojarzone z nimi nazwy. Edytor wyświetla teraz nazwy obrazów pobrane z konta Google Ads.

Gdy dodajesz w Edytorze nowy obraz z pliku na komputerze, nazwa pliku zostaje użyta jako nazwa tego obrazu. Ta nazwa zostanie przesłana na Twoje konto Google Ads wraz z danymi obrazu.

Maksymalizacja wartości konwersji w kampaniach w sieci wyszukiwania

Strategia ustalania stawek Maksymalizuj wartość konwersji jest teraz obsługiwana w kampaniach w sieci wyszukiwania. Pamiętaj, że pole „Docelowy ROAS” w tej strategii jest niedozwolone i powinno pozostać puste.

Kampanie Discovery

Kampanie Discovery są teraz w pełni dostępne. W tej wersji wprowadziliśmy obsługę reklam Discovery z jednym obrazem (kilkoma zasobami).

Reklamy karuzelowe z obrazami NIE są jeszcze obsługiwane.

Uniwersalne kampanie promujące zaangażowanie w aplikację

Uniwersalne kampanie promujące zaangażowanie w aplikację są teraz w pełni obsługiwane.

Wyszukiwanie błędów

Możesz teraz filtrować elementy oznaczone jako zawierające określony błąd. Aby wyświetlić błędy, wpisz naruszenia na pasku filtrów i wybierz odpowiednią opcję.

Udostępniane listy wykluczających słów kluczowych

Możesz teraz korzystać z istniejących list wykluczających słów kluczowych, które znajdziesz w sekcji „Zasoby wspólne” w Edytorze. Ta nowa funkcja ułatwia udostępnianie list wykluczających słów kluczowych i stosowanie ich na różnych kontach.

Aktualizacje

Limity wyświetleń reklam wideo na użytkownika

W limitach wyświetleń na użytkownika w kampaniach wideo wprowadzono dwie zmiany:

  1. Obsługiwane są tylko limity na poziomie kampanii. Limity na poziomie reklamy i grupy reklam zostały wycofane i są blokowane przez interfejs API.
  2. Dozwolonych jest maksymalnie sześć limitów, po jednym na każdą z tych kombinacji: wyświetlenia dziennie, tygodniowo i miesięcznie oraz obejrzenia dziennie, tygodniowo i miesięcznie. Wcześniej obsługiwano tylko dwa limity – jeden na wyświetlenia i jeden na obejrzenia.

Bardziej szczegółowe liczniki w oknie dialogowym Publikuj zmiany

Po kliknięciu przycisku Publikuj zmiany lub Sprawdź zmiany pojawi się okno dialogowe pokazujące liczbę zmian, które chcesz przesłać lub sprawdzić. Wcześniej to okno zawierało jedynie informację o całkowitej liczbie elementów ze zmianami.

Teraz suma ta jest rozbita na liczbę elementów do utworzenia, zaktualizowania i usunięcia. Pozwala to zobaczyć, jakie zmiany zostaną wprowadzone, aby przypadkiem nie usunąć niewłaściwych kampanii.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8690827926371854964
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067