Έκδοση 1.0 του Google Ads Editor

Στην έκδοση 1.0 του Google Ads Editor διατίθενται πλέον οι ακόλουθες λειτουργίες.Κατεβάστε την πλέον πρόσφατη έκδοση του Google Ads Editor.

Υποστήριξη για πολλούς λογαριασμούς

Επιλέξτε και ανοίξτε πολλούς λογαριασμούς σε ένα παράθυρο και πραγματοποιήστε αλλαγές σε αυτούς.

Βελτιστοποιημένη επεξεργασία

Πραγματοποιήστε ταχύτερα αλλαγές με μια νέα εμφάνιση που μειώνει την οπτική ακαταστασία και δημιουργεί έναν χώρο για ήρεμη παραγωγικότητα.

Πλήρης υποστήριξη για διαφημίσεις βίντεο χωρίς δυνατότητα παράβλεψης

Το Google Ads Editor υποστηρίζει πλέον καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων και διαφημίσεις βίντεο σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μορφές διαφήμισης βίντεο.

Ενημερώσεις προσαρμοσμένων κανόνων

Αυτή η έκδοση του Google Ads Editor περιλαμβάνει πέντε νέους προσαρμοσμένους κανόνες. Οι νέοι κανόνες μπορούν να σας ειδοποιήσουν στις εξής περιπτώσεις:

  • Αν δεν υπάρχουν αποκριτικές διαφημίσεις αναζήτησης σε μια ομάδα διαφημίσεων μιας καμπάνιας για το Δίκτυο αναζήτησης (όταν η συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων περιέχει ήδη τουλάχιστον μία ενεργοποιημένη διευρυμένη διαφήμιση με κείμενο)
  • Αν μια καμπάνια βίντεο (που δεν είναι καμπάνια TrueView for Action) δεν στοχεύει συνεργάτες Google για βίντεο
  • Αν μια ομάδα διαφημίσεων video discovery στοχεύει μια λέξη-κλειδί ή ένα θέμα
  • Αν μια καμπάνια TrueView στοχεύει μόνο την αναζήτηση YouTube, αλλά έχει μόνο διαφημίσεις βίντεο TrueView σε ροή
  • Αν μια καμπάνια βίντεο έχει ημερομηνία έναρξης και λήξης, αλλά χρησιμοποιείται σε αυτή μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένους κανόνες.

Ένδειξη ισχύος διαφήμισης

Κατά τον έλεγχο των αποκριτικών διαφημίσεων αναζήτησης στο Google Ads Editor, θα εμφανίζεται πλέον μια στήλη που ονομάζεται Ισχύς διαφήμισης και παραθέτει μια βαθμολογία ποιότητας για καθεμία από τις διαφημίσεις σας. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη βαθμολογία μιας διαφήμισης, για να δείτε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της συγκεκριμένης διαφήμισης. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία προς το παρόν διατίθεται μόνο στα Αγγλικά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αποκριτικές διαφημίσεις αναζήτησης.

Μεγιστοποίηση μετατροπών για καμπάνιες TrueView for Action

Η στρατηγική υποβολής προσφορών τύπου Μεγιστοποίηση μετατροπών για καμπάνιες TrueView for Action υποστηρίζεται πλέον στο Google Ads Editor. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια καμπάνια TrueView for Action.

Μεγιστοποίηση μετατροπών για καμπάνιες δικτύου προβολής

Η στρατηγική υποβολής προσφορών τύπου Μεγιστοποίηση μετατροπών διατίθεται πλέον για καμπάνιες δικτύου προβολής και Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή προσφορών τύπου Μεγιστοποίηση μετατροπών.

Νέες δυνατότητες υποστήριξης για Καμπάνιες εφαρμογών

Όσον αφορά στις Καμπάνιες εφαρμογών, αυτή η έκδοση του Google Ads Editor θα υποστηρίζει τα εξής:

  • Στοιχεία σε επίπεδο καμπάνιας, καθώς και σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων και διαφήμισης
  • Στρατηγικές υποβολής προσφορών στόχου απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), τύπου Μεγιστοποίηση μετατροπών και στοχευόμενου κόστους ανά ενέργεια (CPA)
  • Τον στόχο βελτιστοποίησης αξίας ενέργειας εντός εφαρμογής (αν χρησιμοποιείται μαζί με τη στρατηγική υποβολής προσφορών CPA-στόχου)

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Καμπάνιες εφαρμογών.

Στόχευση κοινού σε Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής

Η στόχευση κοινού (καθώς και η δυνατότητα εξαίρεσης ειδών κοινού) διατίθεται πλέον στις Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής ή τον τρόπο εξαίρεσης συγκεκριμένων ειδών κοινού από τη στόχευσή σας.

Οι καμπάνιες βίντεο bumper ονομάζονται πλέον καμπάνιες βίντεο

Οι καμπάνιες βίντεο bumper ονομάζονται πλέον απλώς καμπάνιες βίντεο με στρατηγική μη αυτόματης υποβολής προσφορών κόστους ανά χίλιες εμφανίσεις (μη αυτόματο CPM). Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη στρατηγική υποβολής προσφορών σε στοχευόμενο κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (CPM-στόχο). Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να προσθέτετε διαφημίσεις σε ροή σε αυτές τις καμπάνιες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μορφές διαφήμισης βίντεο.

Επεκτάσεις μηνυμάτων

Αυτή η έκδοση του Google Ads Editor περιλαμβάνει πλήρη υποστήριξη για επεκτάσεις μηνυμάτων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επεκτάσεις μηνυμάτων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας