Έκδοση 1.0 του Google Ads Editor

Στην έκδοση 1.0 του Google Ads Editor διατίθενται πλέον οι ακόλουθες λειτουργίες:

Υποστήριξη για πολλούς λογαριασμούς

Επιλέξτε και ανοίξτε πολλούς λογαριασμούς σε ένα παράθυρο και πραγματοποιήστε τροποποιήσεις σε αυτούς. 

Βελτιωμένη επεξεργασία

Κάντε πιο γρήγορα αλλαγές με μια νέα εμφάνιση που μειώνει την οπτική ακαταστασία και δημιουργεί έναν χώρο για ήρεμη παραγωγικότητα.

Πλήρης υποστήριξη για διαφημίσεις βίντεο χωρίς δυνατότητα παράβλεψης

Το Google Ads Editor υποστηρίζει πλέον καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων και διαφημίσεις βίντεο σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μορφές διαφήμισης βίντεο

Ενημερώσεις προσαρμοσμένων κανόνων 

Αυτή η έκδοση του Google Ads Editor περιλαμβάνει 5 νέους προσαρμοσμένους κανόνες. Οι νέοι κανόνες μπορούν να σας ειδοποιήσουν αν: 

  • Δεν υπάρχουν αποκριτικές διαφημίσεις αναζήτησης σε μια ομάδα διαφημίσεων μιας καμπάνιας για το Δίκτυο αναζήτησης (όταν η συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων περιέχει ήδη μία τουλάχιστον ενεργοποιημένη διευρυμένη διαφήμιση με κείμενο)
  • Μια καμπάνια βίντεο (που δεν είναι καμπάνια TrueView for Action) δεν στοχεύει τους συνεργάτες Google για βίντεο
  • Μια ομάδα διαφημίσεων video discovery στοχεύει μια λέξη-κλειδί ή ένα θέμα
  • Μια καμπάνια TrueView στοχεύει μόνο την Αναζήτηση YouTube, αλλά έχει μόνο διαφημίσεις βίντεο TrueView σε ροή
  • Μια καμπάνια βίντεο έχει ημερομηνία έναρξης και λήξης, αλλά χρησιμοποιεί έναν μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένους κανόνες.

Ένδειξη ισχύος διαφήμισης

Κατά τον έλεγχο των αποκριτικών διαφημίσεων αναζήτησης στο Google Ads Editor, θα εμφανίζεται πλέον μια στήλη Ισχύς διαφήμισης που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις διαφημίσεις σας μια αξιολόγηση ποιότητας. Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από την αξιολόγηση μιας διαφήμισης, για να δείτε προτάσεις σχετικά με το πώς να βελτιώσετε την ποιότητα της συγκεκριμένης διαφήμισης. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη προς το παρόν μόνο στα Αγγλικά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αποκριτικές διαφημίσεις αναζήτησης.

Μεγιστοποίηση μετατροπών για καμπάνιες TrueView for Action

Η στρατηγική προσφοράς τύπου Μεγιστοποίηση μετατροπών για καμπάνιες TrueView for Action υποστηρίζεται πλέον στο Google Ads Editor. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια καμπάνια TrueView for Action

Μεγιστοποίηση μετατροπών για καμπάνιες δικτύου προβολής

Η στρατηγική προσφοράς τύπου Μεγιστοποίηση μετατροπών είναι πλέον διαθέσιμη για καμπάνιες δικτύου προβολής και Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή προσφορών τύπου Μεγιστοποίηση μετατροπών

Νέα υποστήριξη για Καμπάνιες εφαρμογών

Όσον αφορά τις Καμπάνιες εφαρμογών, με αυτήν την έκδοση του Google Ads Editor θα υποστηρίζονται τα εξής:

  • Στοιχεία σε επίπεδο καμπάνιας καθώς και σε επίπεδο ομάδων διαφημίσεων και διαφημίσεων
  • Στρατηγικές στόχου απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), Μεγιστοποίηση μετατροπών και προσφοράς στοχευόμενου κόστους ανά απόκτηση πελάτη (CPA) 
  • Ο στόχος βελτιστοποίησης αξίας ενέργειας εντός εφαρμογής (αν χρησιμοποιείται μαζί με τη στρατηγική προσφοράς CPA-στόχου)

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Καμπάνιες εφαρμογών .

Στόχευση κοινού σε Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής

Η στόχευση κοινού (που περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εξαίρεσης ειδών κοινού) είναι πλέον διαθέσιμη στις Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής ή πώς μπορείτε να εξαιρέσετε συγκεκριμένα είδη κοινού από τη στόχευσή σας.

Οι καμπάνιες βίντεο bumper ονομάζονται πλέον καμπάνιες βίντεο

Οι καμπάνιες βίντεο bumper ονομάζονται πλέον απλώς καμπάνιες βίντεο με στρατηγική μη αυτόματης υποβολής προσφορών κόστους ανά χίλιες εμφανίσεις (μη αυτόματο CPM). Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη στρατηγική υποβολής προσφορών σε στοχευόμενο κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (CPM-στόχο). Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να προσθέτετε διαφημίσεις σε ροή σε αυτές τις καμπάνιες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μορφές διαφήμισης βίντεο.

Επεκτάσεις μηνύματος

Αυτή η έκδοση του Google Ads Editor περιλαμβάνει πλήρη υποστήριξη για επεκτάσεις μηνύματος. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επεκτάσεις μηνυμάτων

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας